Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Riaditeľom Národného výstaviska agrokomplex bude Ing. Jozef Pavle

13-09-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) zverejnilo výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, ktoré sa konalo 12. septembra 2022 v Bratislave. Výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnili traja zo štyroch pozvaných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu overila u uchádzačov ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. Na základe celkového hodnotenia komisie Ing. Jozef Pavle získal spolu 134 bodov z celkového počtu 150 bodov, čím dosiahol a splnil hranicu úspešnosti. Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu za úspešné a preto na základe uvedených výsledkov navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Jozefa Pavleho do funkcie riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

Ing. Jozef Pavle je absolventom Fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví Vysokej školy Ekonomickej v Bratislave (1991). Má dlhoročné skúsenosti z rôznych riadiacich pozícií v bankovom sektore. 

Záznam z verejného vypočutia uchádzača (vrátane zápisnice z výberového konania) je zverejnený na webe.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood