Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800015 Ábelová Lučenec 29,87
800040 Abovce Rimavská Sobota 53,28
800058 Abrahám Galanta 84,31
800066 Abrahámovce Bardejov 16,60
800074 Abrahámovce Kežmarok 22,62 *
800091 Abramová Turčianske Teplice 40,62
800112 Abranovce Prešov 17,45
800121 Adamovské Kochanovce Trenčín 24,82 *
800155 Adidovce Humenné 17,45
800163 Alekšince Nitra 110,73
800180 Andač Nitra 87,69
800198 Andovce Nové Zámky 136,08 *
800201 Andrejová Bardejov 24,48
800210 Svätý Anton Banská Štiavnica 18,62
800236 Ardanovce Topoľčany 81,41
800252 Ardovo Rožňava 57,36 *
800261 Arnutovce Spišská Nová Ves 32,44
800287 Malý Báb Nitra 178,64 *
800295 Veľký Báb Nitra 156,54 *
800309 Babie Vranov nad Topľou 12,98
800317 Babín Námestovo 28,48 *
800325 Babin Potok Prešov 33,00
800333 Babiná Zvolen 52,96 *
800341 Babindol Nitra 117,66
800350 Babinec Rimavská Sobota 27,77
800376 Babkov Žilina 27,28 *
800384 Bacúch Brezno 22,08
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
800406 Báč Dunajská Streda 96,23
800414 Bačka Trebišov 77,58
800422 Bačkov Trebišov 33,25
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
800457 Báčovce Krupina 46,52
800465 Baďan Banská Štiavnica 10,34
800473 Badín Banská Bystrica 19,73
800481 Báhoň Pezinok 101,19
800490 Bajany Michalovce 56,17
800503 Bajč Komárno 134,86
800554 Bajerov Prešov 12,08
800562 Bajerovce Sabinov 22,41
800571 Bajka Levice 168,94 *
800589 Bajtava Nové Zámky 49,13
800597 Baka Dunajská Streda 107,27
800601 Bakta Rimavská Sobota 57,30
800619 Baláže Banská Bystrica 49,38 *
800627 Baldovce Levoča 62,52 *
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 92,22
800643 Baloň Dunajská Streda 122,05
800651 Baňa Stropkov 19,90 *
800678 Banka Piešťany 109,46 *
800694 Banky Prievidza 27,64
800708 Banky Banská Štiavnica 39,30 *
800724 Bánov Nové Zámky 102,84
800732 Malá Kesa Nové Zámky 99,52
800759 Bánová Žilina 21,72
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 45,62
801011 Bánovce nad Ondavou Michalovce 56,13 * *
801038 Banská Belá Banská Štiavnica 17,02
801062 Banská Bystrica Banská Bystrica 49,98 *
801101 Sásová Banská Bystrica 39,10 *
801241 Radvaň Banská Bystrica 13,95
801283 Podlavice Banská Bystrica 11,82
801372 Malachov Banská Bystrica 12,94 *
801381 Kremnička Banská Bystrica 23,02
801402 Šalková Banská Bystrica 26,57
801411 Senica Banská Bystrica 21,44
801429 Kynceľová Banská Bystrica 64,86 *
801437 Nemce Banská Bystrica 62,40 *
801453 Kostiviarska Banská Bystrica 19,90 *
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
801470 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 33,06 *
801640 Banské Vranov nad Topľou 23,41
801658 Banský Studenec Banská Štiavnica 20,30
801674 Malá Bara Trebišov 60,14 *
801682 Veľká Bara Trebišov 69,10 *
801691 Barca Rimavská Sobota 66,72 *
801712 Bardejov Bardejov 19,00
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 11,41
802093 Bardoňovo Nové Zámky 107,19
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
802115 Bartošovce Bardejov 16,60
802123 Baška Košice - okolie 45,76
802140 Baškovce Humenné 15,12
802158 Baškovce Sobrance 23,90
802166 Bašovce Piešťany 78,67
802174 Batizovce Poprad 28,57
802191 Bátka Rimavská Sobota 64,46 *
802204 Dulovo Rimavská Sobota 71,40
802212 Bátorová Veľký Krtíš 92,20 *
802221 Bátovce Levice 33,76
802239 Jalakšová Levice 33,19
802247 Kmeťovce Levice 32,03
802255 Beckov Nové Mesto nad Váhom 32,83
802263 Beharovce Levoča 24,64
802271 Behynce Topoľčany 80,96
802280 Behynce Revúca 65,54
802298 Becherov Bardejov 13,02
802301 Belá Nové Zámky 110,86 *
802328 Belá Martin 42,20
802336 Belá Žilina 44,34 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood