Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

NPPC posiela zmluvy úspešným žiadateľom o podporu pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, vinohradníkov a chovateľov rýb

14-02-2023

Začiatkom týždňa začalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) generovať zmluvy pre žiadateľov, ktorí splnili všetky požadované podmienky v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a ich žiadosti prešli administratívnou kontrolou.

„Takýchto žiadostí máme k dnešnému dňu celkovo 664, čo predstavuje približne 80 % všetkých žiadateľov. Po navrátení podpísaných zmlúv z ich strany, budú žiadosti bezodkladne vyplatené. Zvyšných okolo 160 žiadostí, ktoré ostávajú v zásobníku, čaká na doplnenie dokladov po vyzvaní kolegov z NPPC a budú následne sprocesované aj skompletizované,“ uviedol generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka, ktorý zároveň poprosil žiadateľov, ktorým príde zmluva, aby si prečítali sprievodný list s inštrukciami a po podpise zmluvy ju bezodkladne vrátili NPPC a aby mohla byť výplata realizovaná. 

Z 832 žiadateľov bolo vylúčených pre nesplnenie podmienok alebo späťvzatie žiadosti okolo 15 žiadateľov (1,8 %).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood