Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Do výzvy na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry sa prihlásilo vyše 800 žiadateľov

05-01-2023

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ukončilo 5. 1. 2022 o 12:01 zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v elektronickom systéme, ktorý bol na túto príležitosť vytvorený. Pôvodný termín ukončenia zberu žiadostí bol 30. 12. 2022.

Od začiatku výzvy (15. 12. 2022) sa v systéme zaregistrovalo 832 žiadateľov, pričom teoretická alokácia požadovanej pomoci predstavuje sumu približne 14 a pol milióna EUR. V súvislosti s podávaním týchto žiadostí poskytli v uvedenom období k dnešnému dňu pracovníci NPPC prostredníctvom helpdesku odpovede na viac než 450 otázok žiadateľov. Predbežne najmenšia výška žiadanej pomoci predstavuje sumu 60 EUR najvyššia sumu 300 000 EUR.

„Vstupujeme do fázy podrobnej administratívnej kontroly žiadostí, to znamená po stránke úplnosti a vecnej správnosti, overenia nárokovanej sumy, ako aj splnenia ďalších podmienok výzvy. Následne budú úspešní žiadatelia vyrozumení a vysporiadaní. Proces kontroly a  finančného vysporiadania bude realizovaný priebežne a potrvá do 31. marca 2023. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na realizácii tejto úlohy aj za ich pracovné nasadenie v tomto období,“ uviedol generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka. (Bližšie informácie aj tu)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood