Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu

Životné podmienky zvierat

12-01-2010
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

16-11-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Pozvánka na vzdelávací kurz

05-11-2009
AGROENVIRONMENT

Životné podmienky zvierat

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

23-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Agroenvironment

21-10-2009
pozvánka na vzdelávací kurz

Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

20-10-2009
pozvánka na odborný seminár

Pozvánka na vzdelávací kurz

16-09-2009
Agroenvironment


Pozvánka na vzdelávací kurz

19-08-2009
Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov

Pozvánka na vzdelávací kurz

17-08-2009
Agroenvironment

Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov

11-08-2009
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Vás pozýva na „Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov“...

Pozvánka na odborný seminár

06-07-2009
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – systém krížového plnenia


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood