Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na vzdelávací kurz

05-11-2009

Pozvánka na vzdelávací kurz

AGROENVIRONMENT

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra

Termín: 24. – 25.11. 2009, miestnosť A2 /prízemie/
            
Cieľ kurzu: Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť subjektom poľnohospodárskej prvovýroby potrebné informácie z oblasti environmentálneho hospodárenia, ktorého snahou je  zavádzanie poľnohospodárskych výrobných postupov zameraných na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Hlavnou náplňou je oboznámiť poberateľov agroenvironmentálnej podpory resp. záujemcov o danú podporu so správnym plnením a realizáciou záväzkov.
   
Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale hlavne žiadatelia o podporu z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013  v rámci opatrenia „AGROENVIRONMENTÁLNE PLATBY“.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood