Facebook Statistics


Prognóza a vízia vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka

04-03-2008
– základný dokument (č.m. 1265/2008-100)
aktualizovaný 1.4.2008Sumárne informácie o projekte Centrálny register odrôd

12-09-2007
Vývoj softvéru pre centrálny register odrôd, prenos dát, spracovanie a evidenciu znakov a vlastností odrôd v ich skúšobnom procese (CRO).

Slovenská republika a FAO

05-09-2007
Informácia zo zasadnutia Výboru pre spoluprácu SR s Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood