Výzvy

Výzva č.02/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov na posudzovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (ďalej len „výzva na výber odborných hodnotiteľov“)

28-08-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)