Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Zelená správa 2002

15-09-2002
údaje za rok 2001

Zelená správa 2001

29-09-2001
údaje za rok 2000

Zelená správa 2001

29-09-2001
údaje za rok 2000

Archív - Národné predpisy

Nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z.

01-07-2009
zo 17. júna 2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve s účinnosťou od 1. júla 2009

Nariadenie vlády SR č. 159/2008 Z. z. zo 16. apríla 2008

17-06-2008
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007

10-06-2008
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve, v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12.7. 2006 č. 2066/2006-100

11-01-2008
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. 7. 2007 č. 1754/2007-100,

11-01-2008
ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MP SR na všeobecne prospešné activity v pôdohospodárstve


Nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007

11-01-2008
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

ďalšie vzdelávanie

Ochrana zvierat počas usmrcovania

04-09-2014
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie s názvom „Ochrana zvierat počas usmrcovania“, modul A: Párnokopytníky a nepárnokopytníky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.

Pozvánka na školenie

04-03-2014
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných.

Pozvánka na školenie

04-03-2014
Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood