Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007

10-06-2008

o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve, v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR  č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

(Zmeny a doplnenia  v jednotlivých paragrafov Nariadenia vlády SR č.369/2007 Z. z. sú zvýraznené tučným písmom)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood