Facebook Statistics

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020Link na neaktuálnu verziu
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)