Facebook Statistics
Značka Kvality

Kontrakty

Kontrakty na rok 2012

Kontrakt č. 1175/2011-310/MPRV SR

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstvaKontrakt č. 1206/2011-510/MPRVSR

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Kontrakt č. 1207/2011-510/MPRVSR

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka

Kontrakt č. 1210/2011 – 530/MPRV SR

Výskumný ústav potravinársky

Kontrakt č. 1211/2011-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 1212/2011-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav KošiceKontrakt č. 1215/2011-520/MPRV SR

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Kontrakt č. 1216/2011-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 1217/2011-550/MPRV SR

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Kontrakt č. 52062/2011 CEZ 979/2011 - 630/MPRV SR

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

Kontrakt č. 78/2012-550/MPRV SR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik