Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Kontrakty

Kontrakty na rok 2020

Kontrakt č. 514/2019/MPRVSR-520

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovKontrakt č. 531/2019/MPRVSR-610

Agentúra pre rozvoj vidieka