Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív PRV SR 2007-2013

Zoznam schém štátnej a minimálnej pomoci (Program rozvoja vidieka SR 2007-2013)

18-04-2012

aktualizované 28.1.2015

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. DM-6/2014
(pôvodné číslo: DM-3/2010)
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“ (opatrenie 5.3.1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 Trvanie 15.05.2014 – 31.12.2015
2 SA.39779(pôvodné číslo: X 370/2010) Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností (5.3.3.1 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER Trvanie 22.10.2014 - 31.12.2015
3. DM–10/2014
(pôvodné číslo: DM-8/2010)
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER Trvanie 15.05.2014 – 31.12.2015
4. SA.31893
(pôvodné číslo: N 519/2010)
Schéma štátnej pomoci na Lesnícko-environmentálne platby podľa opatrenia 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v znení Dodatku č.1 Trvanie 28.02.2011 – 31.12.2015
5. DM–8/2014
(pôvodné číslo: DM-9/2010)
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) Trvanie 15.05.2014 – 31.12.2015
6. DM–9/2014
(pôvodné číslo: DM-4/2010)
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) Trvanie 15.05.2014 – 31.12.2015
7. DM–7/2014
(pôvodné číslo: DM-2/2010)
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.4. „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ (opatrenie 5.3.1.4. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) Trvanie 15.05.2014 – 31.12.2015
8. DM–11/2014
(pôvodné číslo: DM-1/2013)
Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“ (opatrenie 5.3.3.4.1. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) Trvanie 15.05.2014 – 31.12.2015
9. SA.36626 (2013/N) Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č.2 na opatrenie 2.1 „Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení“ opatrenie 5.3.2.2.4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) Trvanie 20.06.2013 - 31.12.2015
10. SA.31606
(pôvodné číslo: N 410/2010)
Schéma štátnej pomoci na platby v rámci sústavy NATURA 2000- lesná pôda podľa opatrenia 5.3.2.2.2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v znení Dodatku č.1 Trvanie 12.11.2010 - 31.12.2015
11. DM–8/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER v znení Dodatku č. 4 Trvanie do nadobudnutia účinnosti novej schémy na opatrenie 3.2.A LEADER
12. DM-5/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity (opatrenie 5.3.1.6 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení jej dodatku č.1 a č.2 Trvanie do nadobudnutia účinnosti novej schémy na opatrenie 1.6.
13. DM-5/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity (opatrenie 5.3.1.6 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení dodatku č.1 Trvanie 10.07.2013 – 30.06.2014
14. DM-1/2013 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“ (opatrenie 5.3.3.4.1. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) Trvanie 25.02.2013 - 31.12.2013
15. X 370/2010 Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností (5.3.3.1 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 Leader v znení Dodatku č. 3 Trvanie 30.05.2012 – 30.06.2014
16. DM-9/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení dodatku č.1 a č. 2 Platnosť a účinnosť schémy: 03.12.2012
17. N 165/2010 Schéma štátnej pomoci na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 5.3.2.2.1. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Platnosť a účinnosť schémy: 12.11.2010
18. DM-5/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity (opatrenie 5.3.1.6 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) Platnosť a účinnosť schémy: 04.05.2010
19. DM-4/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení jej dodatkov č. 1, 2 Platnosť a účinnosť schémy: 05.12.2012 - 31.12.2013
20. DM-3/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“ (opatrenie 5.3.1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení jej dodatkov č. 1, 2 Platnosť a účinnosť schémy: 05.12.2012 - 31.12.2013
21. DM-2/2010 Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.4. „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ (opatrenie 5.3.1.4. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení dodatku č. 1 Platnosť a účinnosť schémy: 05.12.2012 - 31.12.2013
22. N 482/2009 Schéma štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení v znení dodatku č. 1 Platnosť a účinnosť schémy: 19.07.2011
23. X428/2009 Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností (v rámci opatrenia 5.3.3.1 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) v znení jej dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 Trvanie: 19.07.2011 - 30.06.2014
24.   Schéma podpory diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností  

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood