Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Súťaž o najkrajšie výtvarné dielo predĺžená do 13. októbra 2023

04-10-2023

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín“.

Pri tejto príležitosti vyhlasuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií v spolupráci s informačným centrom EUROPE DIRECT Nitra, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre, národné kolo výtvarnej súťaže pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tému:

„Voda je život, voda je potrava. Myslime na všetkých.“

Súťaž je určená deťom a mládeži navštevujúcim školské alebo predškolské zariadenie so sídlom v SR od 3 do 15 rokov v troch vekových kategóriách:

  • od 3 do 6 rokov (vrátane),
  • od 7 do 11 rokov (vrátane),
  • od 12 do 15 rokov (vrátane).

Úlohou súťažiacich je prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť ich predstavu o dôležitosti vody pre život a našu planétu.

Výtvarné práce môžu účastníci priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Depozitná knižnica FAO
Akademická 4
949 01 Nitra
s označením „Svetový deň potravín"

Termín zaslania súťažného výtvarného diela je do 13. októbra 2023.
Súťaží sa o zaujímavé vecné ceny.
Bližšie informácie sú uvedené v štatúte súťaže.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood