Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Vznik nového národného parku nemôže byť vecou náhody bez diskusie

20-02-2023

MŽP SR informovalo 19. januára 2023 o poslaneckom zámere zaviazať vládu SR, aby k 30. aprílu 2024 vyhlásila nový národný park Podunajsko. Na základe tejto verejne deklarovanej aktivity sa na rezort pôdohospodárstva oficiálnym listom obrátila Agrárna komora Slovenska (AKS), ktorá združuje 642 poľnohospodárskych subjektov zo Žitného ostrova a ďalších južných okresov Slovenska.  AKS sa obáva vzniku nového národného parku Podunajsko, pretože by zabral značnú časť úrodnej pôdy na Podunajskej nížine označovanej aj ako ,,obilnica Slovenska“. Poľnohospodári teda predpokladajú, že budú musieť ukončiť svoje hospodárenie v týchto lokalitách.

Rezort pôdohospodárstva apeluje na poslancov NR SR, že tak závažné zmeny v území, ako vznik národného parku, určenie ochranných zón, vplyvy na biodiverzitu, či hospodársku činnosť, by mali s dotknutými stranami komunikovať už pri príprave, aby boli zohľadnené všetky aspekty vyhlásenia národného parku a aktéri pôsobiaci v lokalitách budúceho národného parku vedeli, aké hospodárske činnosti bude a nebude možné v konkrétnom území vykonávať. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je pripravené na podobných návrhoch spolupracovať a poskytnúť svoje odborné kapacity pri príprave vládneho návrhu zákona, ak mu bude predchádzať konštruktívna odborná diskusia.  

,,Nastal čas na odbornú a verejnú diskusiu, ktorá prinesie odpoveď na otázku, či sa naša krajina nemá viac zamerať na ochranu a rozvoj biodiverzity v už existujúcich národných parkoch, ako umelo zakladať nové, či rozširovať zonáciu existujúcich národných parkov. Pre porovnanie, Slovenská republika má v súčasnosti 9 národných parkov, ktoré zaberajú 7,5 % rozlohy krajiny. Susedná Česká republika má 4 parky, ktoré zaberajú 1,5 %, Nemecko 16 parkov, v ktorom je podiel územia parkov k rozlohe krajiny 2,7 % a napr. Švédsko má 24 národných prakov, ktorých rozloha zaberá 1,6 % rozlohy štátu. Dávam si za domácu úlohu takúto odbornú diskusiu vyvolať,“ zaviazal sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Štát Počet obyvateľov
(v mil.)
Rozloha krajiny
(v km2)
Počet NP Podiel NP na rozlohe štátu
Bulharsko 7,1 110996 3 1,7%
Česko 10,6 78871 4 1,5%
Fínsko 5,5 338411 40 2,9%
Chorvátsko 4,1 56594 8 1,8%
Litva 2,8 65284 5 2,2%
Maďarsko 9,8 93012 10 5,2%
Nemecko 82,8 357569 16 2,7%
Rumunsko 19,5 238398 13 1,3%
Slovensko 5,4 49035 9 7,5%
Slovinsko 2,1 20273 1 4,1%
Švédsko 10,1 447424 24 1,6%


Zdroj: IEP


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood