Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Vo veľkochove pri Lučenci odhalili africký mor ošípaných, ministerstvo prijíma okamžité kroky na zastavenie nákazy

23-06-2021

Prvý tohtoročný prípad výskytu afrického moru ošípaných medzi domácimi ošípanými včera potvrdilo Národné referenčné laboratórium pre africký mor ošípaných vo Zvolene. Ide o veľkochov v okrese Lučenec, nákaza sa vyskytla v jednej hale, ktorú veterinári izolovali a pravidelne testujú celý chov. Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR (ŠVPS SR) pristúpilo k okamžitým krokom na zastavenie šírenia nákazy.

,,Na základe môjho rozhodnutia vznikla včera na ministerstve pracovná skupina, ktorá prinesie odborné návrhy ako v takýchto prípadoch postupovať. Doterajším šetrením sa nepreukázalo,  že domáce ošípané prišli nejakým spôsobom do kontaktu s diviačou zverou, u ktorej sa nákaza v okrese Lučenec potvrdila už skôr. Spôsobov, ako sa mohol africký mor do veľkochovu dostať je však viac – či už na oblečení ľudí, na  motorových vozidlách, prostredníctvom hmyzu, či hlodavcov. Pracovná skupina má priniesť konkrétne riešenia ako zabrániť zavlečeniu a rozširovaniu moru diviačou zverou do domácich chovov, aby sme zamedzili ďalším škodám,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Zástupcovia ministerstva už rokovali aj so Slovenskou poľovníckou komorou. Jedinou cestou, ako znížiť riziko šírenia v prírode, je pristúpiť na radikálne zníženie stavov diviačej zveri. Každý ulovený kus má byť skontrolovaný veterinárom. Zároveň MPRV SR rokuje aj so spracovateľmi divinového mäsa a obchodnými reťazcami, aby sme zrýchlili a zefektívnili kontroly s cieľom zaistiť, že sa na pulty dostane absolútne čerstvé a kvalitné mäso.

MPRV SR spotrebiteľov ubezpečuje, že diviačie mäso na pultoch je zo zdravotného hľadiska bezpečné a z hľadiska výživy pre ľudský organizmus energeticky hodnotné.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood