Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Vlčan: Európske riešenie dovozu agrokomodít z Ukrajiny potrebujeme čo najskôr. Rade som predstavil slovenský návrh

26-04-2023

Hlavnou témou zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH) 25. apríla v Luxemburgu bola situácia na trhu s poľnohospodárskymi produktami, najmä v kontexte dovozov ukrajinského obilia. Slovensko zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Keď blokáda ukrajinských prístavov Ruskom znemožnila Ukrajine vyvážať jej obilniny zaužívanou lodnou prepravou do tretích krajín, Európska únia vytvorila tzv. koridory solidarity Solidarity Lanes, ktorými Ukrajine pomáha zabezpečovať tranzit poľnohospodárskych komodít určených na vývoz do rozvojových krajín. Napriek tomu, časť týchto surovín ostáva na vnútornom trhu EÚ, najmä v krajinách susediacich s Ukrajinou, čo spôsobuje tlak na zníženie cien produkcie farmárov. Súčasťou európskej pomoci Ukrajine bolo aj uvoľnenie colného režimu na dovozy poľnohospodárskych produktov do EÚ.

„Slovensko je odhodlané v pomoci brániacej sa Ukrajine pokračovať. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že pri uvoľňovaní colných bariér na agrokomodity musíme byť opatrní. Dovoz agroproduktov v poslednom období prudko vzrástol, napríklad v prípade obilnín o 48 600 % alebo olejnín o 2 800 %. Len v týchto dvoch sektoroch utrpeli slovenskí poľnohospodári straty približne 200 mil. EUR. Situácia je však kritická aj v sektore múky, cukru a medu,“ uviedol minister Samuel Vlčan.  „S cieľom ochrániť zdravie obyvateľstva a zabezpečiť stabilitu domáceho trhu s agrokomoditami, vláda SR rozhodla od 19. apríla na dobu neurčitú pozastaviť dovoz vybraných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Našim cieľom je však nájsť európske riešenie,“ informoval minister Vlčan a zároveň Radu  ubezpečil, že tranzit produktov z Ukrajiny do tretích krajín bude naďalej pokračovať.

Európska komisia navrhla zaviesť zákaz dovozu pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien. Zároveň ministrov informovala, že pre najviac zasiahnuté krajiny pripravuje druhý balík podpory v celkovej výške 100 mil. EUR.

Požiadavka Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska je doplniť navrhovaný zoznam o 8 ďalších komodít - slnečnicový olej, múka, med, cukor, bobuľové ovocie, vajcia a všetky druhy mäsa. Rovnako sme požiadali, aby boli colné obmedzenia zavedené do konca roku 2023.

Európska komisia dnes súhlasila s doplnením slnečnicového oleja. Diskusia medzi Európskou komisiou a piatimi zasiahnutými krajinami ohľadom konečného zoznamu zaradených produktov však bude ďalej pokračovať na expertnej úrovni.

Komisia tiež avizovala, že vyplatenie pomoci z kompenzačného balíka a prijatie ďalších podporných opatrení, bude podmienené jednak stiahnutím zákazu dovozov, ktoré zasiahnuté krajiny jednostranne zaviedli, ale aj zárukami, že v budúcnosti obdobné zákazy nezavedú.

Z dlhodobého hľadiska však podľa ministra Samuela Vlčana potrebujeme systematické spoločné európske riešenie. Slovensko spolu so 4 zasiahnutými krajinami navrhlo, aby Európska komisia preskúmala zriadenie osobitného nástroja v spolupráci so Svetovým potravinovým programom (WFP), na základe ktorého by priamo WFP pod kuratelou Komisie s ukrajinskou vládou vykupoval dodatočné obilie Ukrajiny a umiestňoval ho na trhoch tretích krajín, o ktoré v dôsledku ruskej agresie Ukrajina prišla,“ informoval minister.

Nový spoločný nástroj by rovnako zvýšil efektivitu tranzitu, zamedzil by špekuláciám obchodníkov a posilnil konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood