Facebook Statistics

Tlačové správy

Verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu generálneho riaditeľa SPF

04-10-2021

V sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) sa v utorok 5. 10. 2021 uskutoční verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Verejnosť bude môcť sledovať priamy prenos na internete.

Na post generálneho riaditeľa SPF splnili predpísané požiadavky 4 z 5 uchádzačov. Nad transparentným výberom a pri dôkladnom preverení spĺňajúcich požiadaviek bude dohliadať 11-členná komisia, ktorej predsedom bude štátny tajomník MPRV SR Mgr. Milan Kyseľ.

Verejnosť môže sledovať výberový pohovor jednotlivých uchádzačov na šéfa SPF prostredníctvom online prenosu na stránke: https://bit.ly/3A8TpbE

O výsledku bude výberová komisia priamo informovať ministra, ktorý následne predloží  vláde SR návrh na vymenovanie najúspešnejšieho kandidáta. Zoznam uchádzačov, ich životopisy a koncepcie riadenia SPF, ako aj informácie o zložení výberovej komisie sú dostupné na stránke: https://bit.ly/3Bb2AcK


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood