Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Pokladnica 4/C, prízemie 0330.00 59266-164
Adamcová, Mgr. Barbora 419, 4.p. 0410.00 59266-409
Badida, Ing. Vladimír 24/B, prízemie 0243.00 59266-143
Baďo, Mgr. Lukáš 211/C,2.p. 0041.00 59266-288
Bajtoš, Ing. Peter 207/C,2.p. 0340.00 59266-316
Balážová Barcziová Eva 342/B,3.p. 0130.00 59266-307
Baránková Hilda 109/C,1.p. 0320.00 59266-224
Baričičová, Ing. PhD. Viera 430/B,4.p. 0510.00 59266-401
Barta, Ing. Martin 337/A,3.p. 0340.00 59266-479
Bartko, Ing. Marian 317/C,3.p. 0024.00 59266-169