Tlačové správy

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR na Európskom fóre k reforme vinárstva

27-04-2007

Včera sa na výstavisku v nemeckom Stuttgarte skončil medzinárodný veľtrh technológií pre vinárstvo a ovocinárstvo Intervitis Interfructa. Ministro poľnohospodárstva a ich zástupcov pozvali do Stuttgartu, aby prezentovali situáciu na trhu vinárstva a ich očakávania ohľadom európskej politiky vinárstva, najmä so zreteľom na pokračujúcu reformu organizácie trhu s vínom v Európskej únii.

Sprievodným podujatím veľtrhu bolo i Európske fórum, ktorého motto v tomto roku znelo: “Reforma organizácie vinárstva spoločného trhu EÚ – nové vyhliadky vinárskych krajín v strednej a východnej Európe?” Rovnako, ako v uplynulých rokoch, i tentokrát bolo cieľom fóra poskytnutie priestoru na výmenu názorov a stanovísk medzi členskými štátmi EÚ i  kandidujúcimi krajinami.

Slovenskú republiku na fóre zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Viliam Turský.

Jana Kaplanová
riaditeľka

27. 4. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk