Facebook Statistics

Slovensko má nové testovacie EU-NETVAL laboratórium!

16-11-2020

Sieť testovacích laboratórií členských štátov EU-NETVAL pomáha (EURL ECVAM). Testovacie laboratóriá EU-NETVAL výrazne prispevajú k budúcemu začleneniu ďalších alternatívnych metód do regulačného rámca EÚ. Slovensko má v sieti nového člena, špičkové laboratórium Slovenskej akadémie vied.

V roku 2015 bolo do siete EU-NETVAL prvýkrát vymenované slovenské laboratórium, hameln rds a.s. V júni tohto roku sa však laboratórium vzdalo členstva v sieti, pretože ukončilo činnosti v oblasti toxikológie. Našťastie má Slovensko v talóne vedecké kapacity Slovenskej akadémie vied (SAV). Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (Centrum experimentálnej medicíny) úspešne prešiel výberovým procesom Európskej komisie a v novembri 2020 bol začlenený do siete EU-NETVAL.

Slovensko tak pomôže v ďalších krokoch k nahradeniu testov na zvieratách alternatívnymi metódami tam, kde je to možné alebo aspoň k ich obmedzeniu!


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood