Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovensko má nové testovacie EU-NETVAL laboratórium!

16-11-2020

Sieť testovacích laboratórií členských štátov EU-NETVAL pomáha (EURL ECVAM). Testovacie laboratóriá EU-NETVAL výrazne prispevajú k budúcemu začleneniu ďalších alternatívnych metód do regulačného rámca EÚ. Slovensko má v sieti nového člena, špičkové laboratórium Slovenskej akadémie vied.

V roku 2015 bolo do siete EU-NETVAL prvýkrát vymenované slovenské laboratórium, hameln rds a.s. V júni tohto roku sa však laboratórium vzdalo členstva v sieti, pretože ukončilo činnosti v oblasti toxikológie. Našťastie má Slovensko v talóne vedecké kapacity Slovenskej akadémie vied (SAV). Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie (Centrum experimentálnej medicíny) úspešne prešiel výberovým procesom Európskej komisie a v novembri 2020 bol začlenený do siete EU-NETVAL.

Slovensko tak pomôže v ďalších krokoch k nahradeniu testov na zvieratách alternatívnymi metódami tam, kde je to možné alebo aspoň k ich obmedzeniu!


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood