Facebook Statistics

Tlačové správy

Slovenská vláda otvára cestu podnikateľom

12-02-2007

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa podpísal v Číne rezortnú dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom poľnohospodárstva ČĽR a tri expertné dohody na úrovni výskumných ústavov. Konkrétne medzi Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave a Čínskou akadémiou poľnohospodárskych vied, Národným lesníckym centrom vo Zvolene a Čínskou lesníckou akadémiou, ako aj Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu v Nitre a Čínskou akadémiou poľnohospodárskych vied. Zmluvy sa týkajú výmeny expertov na pôdoznalectvo, či výmeny expertov na rôzne biologické služby týkajúce sa pôdohospodárstva. Vláda má záujem, aby ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo v Číne slovensko-čínske obchodné fórum. Slovenské biologické služby majú rozpracované dodávky v oblasti plemien a dodávok spermií.

Rovnako dobré výsledky dosiahli na čínskom trhu aj slovenskí agropodnikatelia, napríklad v kontrakte na dodávku vína, či v možnostiach obohatiť oblasť cestovného ruchu sprístupnením Slovenska pre čínskych turistov. Slovensku sa podarilo nadviazať s Čínou užšie obchodné vzťahy v oblasti vinohradníctva, či plemenitby. Podľa ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu: “Je to povinnosťou vlády a robia to všetky vlády na svete, že otvárajú dvere podnikateľom. Naša cesta mala slúžiť najmä ekonomicko-hospodárskym záujmom, resp. obchodnému rozvoju, takže z tohto pohľadu ju treba vnímať. Výsledkom je dohadovaný projekt na obchod s vínom, a slovenské biologické služby majú rozpracované dodávky v oblasti plemenitby a dodávok spermií. Môže tam podnikať ten, kto chce voziť Číňanov na Slovensko, no Číňania majú záujem aj o dovoz nášho piva. Takže dohoda, ktorú som podpísal s čínskym kolegom, určite bude akcelerovať ďalšie podnikateľské aktivity. Návšteva vytvorila aj spätnú väzbu, keď niekoľkí čínski podnikatelia už prejavili záujem investovať na Slovensku. V tej súvislosti uzavrela slovensko - čínska priemyselná a obchodná komora tri zmluvy s čínskymi provinciami.”

Európska únia je druhým najväčším partnerom Číny a Čína je druhým najväčším partnerom Európskej únie, takže pracovná cesta premiéra a ministra pôdohospodárstva do tejto krajiny mala osobitný význam a dominovala jej ekonomika. Viac ako miliardová krajina má rýchly rast.

Jana Kaplanová
riaditeľka

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood