Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Školenia „Postupy MAS“

03-04-2019

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pozývajú zástupcov MAS príslušného kraja SR na školenie: „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na  miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“.

Školenia sa uskutočnia nasledovne:

  • pre zástupcov MAS z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja - dňa 08. 04. 2019 (pondelok) v Hoteli Barbakan (Štefánikova 11, 917 01 Trnava) so začiatkom o 08.30 hod.
  • pre zástupcov MAS z Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja - 9.4.2019, Kúpeľný hotel Palace***, KÚPELE SLIAČ a.s.
  • pre zástupcov Košického kraja - 10.04.2019, Penzión Zlatý jeleň, Bankov 7, 040 01 Košice
  • pre zástupcov pre Prešovský kraj - dňa 11.4.2019 v hoteli Villa Plaza Boutique Hotel na Kutuzovovej 4  v Prešove

V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na školenie prihlásiť a účasť potvrdiť. Bližšie informácie sú uvedené v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood