Tlačové správy

Minister Miroslav Jureňa na "Royal Show"

04-07-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa navštívil v dňoch 1. až 3. júla Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severné Írsko. Zúčastnil sa slávnostného otvorenia "Royal Show", ktorá je najprestížnejšou európskou poľnohospodárskou udalosťou roka a koná sa už 30 rokov v Stoneleigh Park, Warwiskshire pri Birminghame. Je to najväčšie medzinárodné poľnohospodárske podujatie na voľnej ploche (100 hektárov) v Európe. Veľtrh každoročne navštívi viac ako 140 tisíc návštevníkov z vyše 100 krajín. Šlo už o 158. ročník.

Organizátorom je Anglická kráľovská spoločnosť (RASE), charitatívna organizácia založená v roku 1840, ktorá má vyše 10 000 členov vrátane farmárov a odborníkov na vidiek. Mottom spoločnosti je "prax v spojení s vedou".

Výstavu otvorila prezidentka Kráľovskej poľnohospodárskej spoločnosti Anglicka grófka z Wessexu. Vo svojom vystúpení zdôraznila, aby sa britskí spotrebitelia pri nákupe potravín vždy pozreli na pôvod tovaru a preferovali tovar vyrobený v Spojenom kráľovstve.

Minister pôdohospodárstva SR navštívil expozície výstavy a rokoval s rektorom Kráľovskej poľnohospodárskej univerzity, ako aj so zástupcami Univerzity v Readingu, kde v súčasnosti študujú 7 študenti zo SR. Osobitne sa zaujímal o študijný program venovaný marketingu potravín a o výskum v tejto oblasti.

Ministra zaujali najmä expozície s obnoviteľnými zdrojmi a odpadovým hospodárstvom, kde osobne rokoval so zástupcami viacerých firiem prezentujúcich zariadenia na spaľovanie biomasy, výrobu solárnej energie, ako aj s firmami komplexne sa zaoberajúcimi otázkami energetických inovácií v poľnohospodárskej produkcii.

Miroslav Jureňa sa zúčastnil aj prehliadky koní a ukážok jazdectva. V pondelok 2. 7. sa v stánku Národnej farmárskej únie (NFU) uskutočnilo stretnutie ministra pôdohospodárstva SR s Martinom Haworthom, riaditeľom pre politiku NFU. Na rokovaní si vymenili svoje názory na budúce smerovanie poľnohospodárskej politiky EÚ, pričom sa zhodli v tom, že je potrebné odstrániť súčasnú nerovnosť podmienok. Martin Haworth zdôraznil, že považuje za kľúčové zachovať poľnohospodársky potenciál Európy.

V stánku britského ministerstva životného prostredia, potravín a rozvoja vidieka sa minister pôdohospodárstva SR stretol s Andym Lebrechtom, generálnym riaditeľom Úradu pre udržateľné poľnohospodárstvo a potraviny.

Minister uviedol, že na Slovensku prebehla za účasti britského veľvyslanectva diskusia k britskej vízii budúceho vývoja spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a vyjadril naše obavy, keby došlo k renacionalizácii podpory. Zdôraznil, že zastávame názor, aby všetci mali po roku 2013 rovnaké podmienky, rovnakú štartovaciu čiaru. Za 3 kľúčové aspekty z hľadiska vývoja vo svete považuje klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje a demografický vývoj. Z hľadiska budúcej podoby politiky EÚ bude kľúčový rok 2008, kedy sa začne zdravotná previerka poslednej reformy.

 

Stanislav Háber
hlavný štátny radca


04. 07. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 310, tel./fax: 59 266 311
e-mail: stanislav.haber@land.gov.sk
www.mpsr.sk