Tlačové správy

MP SR dáva priestor prezentovať sa mladým fotografom

15-06-2007

Od pondelka môžete v priestorch Ministerstva pôdohospodárstva SR na Dobrovičovej ulici v Bratislave obdivovať sériu dvadsiatich fotografií mladých fotografov - víťazov súťaže Zelený objektív. Fotografie sú obsahovo zamerané na tému les a príroda a ide o profesionálne zvládnuté umelecko-dokumentárne diela. Svojou kvalitou a umleckým stvárnením dokážu osloviť každého návštevníka. Príjemne dopĺňajú interiér ministerstva a ponúkajú “pohľad na les, či do lesa” z viacerých uhlov. Každá z fotografií je originálna a krásna, či už svojím obsahom, alebo umeleckým spracovaním, uhlom pohľadu samotného fotografa a do budovy vnáša kúsok príjemnej atmosféry, akú možno cítiť pri potulkách zákutiami lesa. Motívami sú lesné živočíchy, stromy z netradičných uhlov pohľadu, aj zaujímavé makrofotografie.

Súťaž ponúka mladým fotografom, turistom, milovníkom lesa a prírody priestor pre vyjadrenie svojho názoru, predvedenie talentu - a tým najlepším - aj pekné výhry a Ministerstvo pôdohospodárstva SR aj týmto spôsobom podporuje mladé talenty a vytvára im priestor na vlastné prezentovanie a priblíženie sa verejnosti.

Fotografickú súťaž Zelený objektív pripravuje organizáciu rezortu pôdohospodárstva - Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku už šesť rokov. Za toto obdobie si stihla vybudovať celoslovenské renomé. Je vyhlasovaná v dvoch kategóriách - “žiaci základných škôl” a “študenti stredných škôl” a prebieha každoročne od apríla do novembra.

Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak základnej školy alebo študent strednej školy na území Slovenska s vlastnými fotografiami. V minulom roku, z ktorého kolekcia vystavených prác pochádza, súťažilo 120 študentov, ktorí zaslali spolu 408 fotografií.

V súčasnosti prebieha siedmy ročník súťaže, ktorého uzávierka je 30. novembra 2007.

Jana Kaplanová
riaditeľka

25. 4. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk


Doplňujúce informácie

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je samostatným organizačným útvarom Múzea vo Svätom Antone. Vo svojej činnosti sa zameriava na dokumentovanie a prezentáciu lesníctva a drevárstva na celom Slovensku a zároveň na dokumentáciu a prezentáciu histórie a kultúry zvolenského regiónu. K základným oblastiam činnosti patrí budovanie a ochrana zbierkových fondov (obsahujúcich v súčastnosti 40000 predmetov), výskumná, publikačná a výstavnícka činnosť a prednáškové aktivity.

Lesnícke a drevárske oddelenie Lesníckeho a drevárskeho múzea sa angažuje na poli minulého i prítomného významu lesníctva a drevárstva v našej spoločnosti, ako i popularizácie týchto odvetví v širokých vrstvách verejnosti. Pracovníci oddelenia okrem stálych výstav “Stromy našich lesov” a “Rezbárstvo” pripravili a pripravujú množstvo krátkodobých výstav na rôzne témy - napr. remeslá spracúvajúce drevo (Košíkárstvo; Debnárstvo), činnosti v lese a nástroje pri nich používané (Zakladanie lesa; Varúj! - Sústreďovanie dreva v minulosti a dnes; Doprava dreva; Lesnícke mapy a plány; Lesníkov rok; Rok v lese), fauna a flóra Slovenska (Základné hospodárske dreviny; Čo tu lieta - Vtáky mesta Zvolena; Huby), umelecké spracovanie dreva či ekológia lesa (Odumieranie a zmeny lesa; Kalamita v Tatrách srdcom a rozumom).

Okrem toho vedú výskum, robia prednášky a vyučovacie hodiny pre základné a stredné školy, semináre a školenia pre dospelých záujemcov (Jozef Dekret-Matejovie - priekopník moderného lesníctva; Právne normy v lesníctve; Tradičná ľudová kultúra), organizujú celoslovenské súťaže pre talentovanú mládež (Zelený objektív - súťaž mladých fotografov na tému LES; Etudy z dreva - súťaž vo výrobe predmetov z dreva).

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Múzeum vo Sv. Antone - Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen
tel.: 045/5321886; e-mail: muzeum@ldmzvolen.sk; web: www.ldmzvolen.sk

 

MÚZEUM VO SV. ANTONE - LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM VO ZVOLENE

Zelený objektív

Výstava nesúca názov Zelený objektív je prezentácia najlepších fotografií z rovnomennej súťaže, ktorú Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku pripravuje už šesť rokov. Súťaž je určená pre mladých fotografov - žiakov základných škôl a študentov stredných škôl - a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Obsahovo je zameraná na les a formálne na dokumentárnu fotografiu.

V minulom roku, z ktorého kolekcia vystavených prác pochádza, sa v oboch kategóriách súťaže zúčastnilo 120 súťažiacich z celého Slovenska, ktorí zaslali spolu 408 fotografií. Z nich porota ocenila siedmich:

Kategória ”žiaci základných škôl”
Prvá cena - Matúš Pavelek, Bratislava
Druhá cena - Martina Petrilová, Liptovský Mikuláš
Tretia cena - Margaréta Marcinčinová, Spišská Nová Ves

Kategória ”študenti stredných škôl”
Prvá cena - Ján Saloň, Jarabina
Druhá cena - Peter Hriž, Žilina
Tretia cena - Dana Kopcová, Bratislava
Uznanie - Zuzana Barnová, Banská Bystrica.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočnilo pri príležitosti vernisáže premiéry výstavy 12. apríla 2007 vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. V tento deň bol otvorený aj ďalší ročník súťaže s uzávierkou 30. novembra 2007.