Tlačové správy

Stretnutie ministrov krajín V-4

28-05-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa hostí dnes a zajtra svojich rezortných kolegov z krajín V-4 (Poľska, Česka a Maďarska).

Medzi témami rokovania budú dominovať:

  1. Reformné zmeny Spoločnej organizácie trhu vo vybraných sektoroch poľnohospodárskej výroby v horizonte rokov 2007 – 2010 – reforma trhu s ovocím a zeleninou a cukru.
  2. Bezpečnosť a kvalita potravín – národná značka kvality, chránené označenie pôvodu (PDO), chránené zemepisné označenie (PGI), zaručená tradičná špecialita (TSG).
  3. Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky – znižovanie administratívnej náročnosti, zjednodušenie legislatívy, podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie, “health check”, poistenie v poľnohospodárstve – krízové riadenie v prípade prírodných katastrof, politika priamych platieb (SAPS po roku 2010, prechod na SPS, budúcnosť TOP-UP, viazanie priamych platieb na produkciu).
  4. Krížové plnenie – cross-compliance. Diskusia k správe EK predloženej na 2793. zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva EÚ a k možnostiam formulácie spoločného stanoviska.
  5. Aktuálne problémy obchodu – chov ošípaných (konkurencieschopnosť, trh s bravčovým mäsom, otázky pohody brojlerovej hydiny, WTO – nové kolo rokovaní v sektore poľnohospodárstva, postupy v prípade neodôvodnených bariér trhu zavádzaných tretími krajinami).

V prvý večer rokovaní podpíšu podpredseda vlády a minister roľníctva a rozvoja vidieka Poľskej republiky Andrzej Lepper a minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa medzištátnu dohodu, ktorá rieši dohodu v označovaní tradičného syrového výrobku a poľského výrobku – ide o dohodu o registrácii označenia “slovenský oštiepok” slovenskou stranou ako chráneného zemepisného označenia, a o registrácii označenia “oscypek” poľskou stranou ako chráneného označenia pôvodu.

Mgr. Jana Kaplanová
riaditeľka

 

28. 5. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk