Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Toma, Ing. Pavel 609/C, 6.p. 0720.00 59266-530
Tomčík, Ing. Michal 632/B,6.p. 0700.00 59266-243
Tomová, JUDr. Kristína 544A/B,5.p. 0420.00 59266-594
Tot, Ing. Beáta 345B/B,3.p. 0100.00 59266-308
Tóthová Beáta 25/B, prízemie 0241.00 59266-142
Trebatický, Ing. Rudolf 548/b.B,5.p. 0620.00 59266-434
Trinksová, Ing. Dana 314/C,3.p. 3010.00 59266-499
Tuhársky, Mgr. Radoslav 533/A,5.p. 0092.00 59266-502
Tupa, JUDr. Pavel 308 2002.00 02/59266-478
Turányi, Ing. Ladislav 43/A,prízemie 0221.00 59266-182


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood