Facebook Statistics

Podujatia

Muránske hradné hry

06-06-2019

Keď rozmýšľate nad programom na víkend, Lesy SR – OZ Revúca Vás pozývajú v sobotu 8. júna 2019 na podujatie na Muránskom hrade. Predstavia sa Vám sokoliari KANÁS, skupina historického šermu Berezun a pripravené sú aj enviromentálne hry pre deti.

Viac info v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood