Facebook Statistics

Podujatia

Moje najobľúbenejšie zvieratko

13-12-2018

Národná sieť rozvoja vidieka ocenila troch výhercov súťaže "Moje najobľúbenejšie zvieratko", do ktorej sa mohli zapojiť zaslaním krátkeho príbehu alebo obrázku do 15. novembra 2018. Súťaž bola zverejnená aj na ich facebookovom profile.

Výhercami sa stali menovite Emka (10 rokov), Ninka (7 rokov) a Oto (9 rokov). Do súťaže  zaslali krásne obrázky a pútavé príbehy.

Ich šikovnosť bola ocenená zaujímavými a praktickými predmetmi od Národnej siete rozvoja vidieka SR.​

Všetkým trom srdečne blahoželáme!Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood