Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci na nespolufinancované opatrenia pomoci

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 4

13-02-2019

Číslo schémy: SA.52792

Číslo schémy v znení dodatku č. 1: SA.54664

Číslo schémy v znení dodatku č. 2: SA.62978

Číslo schémy v znení dodatku č. 3 : SA.103618

Číslo schémy v znení dodatku č. 4 : SA.111010

Trvanie schémy:  22.11.2018 – 31.12.2026

Dodatok č. 1 je účinný od 28.05.2019

Dodatok č. 2 je účinný od 23.04.2021

Dodatok č. 3 je účinný od 30.06.2022

Dodatok č. 4 je účinný od 06.12.2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood