Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Signalizácia v ochrane rastlín na obdobie 26.7.-1.8.2013

23-07-2013

Kukurica

Tento rok môžeme očakávať silný výskyt kukuričiara koreňového (Diabrotica virgifera). Na jeseň minulého roku nám totiž lietal do lapačov v stovkách za týždeň. Tento rok sme vyvesili feromónové lapače 1. júla a hneď prvý týždeň sa chytilo v okrese Komárno 59 imág a to ešte len kukurica začínala metať. Hlavným zdrojom obživy tohto u nás nového škodcu nie sú totiž listy, ale kvety, konkrétne peľ na metlinách a blizny na klasoch kukurice. Na niektorých lokalitách je rozšírenie škodcu také silné, že v čase vrcholu náletu sú klasy kukurice obsypané chrobákmi a výsledok ich žeru sú kukuričné šúľky bez zŕn. Imága dokážu lietať z porastu na porast, preletia až 20-80 km za vegetáciu. Začiatok škodlivosti v tomto období je podobný požerkom kohútikov na obilninách, len čiary sú krivolaké a nekopírujú žilnatinu tak ako od kohútikov. Chrobáky sú o trochu väčšie: od 4 do 7 mm a žlto-čierno pásikavé.

Chrobák sa rozšíril v Európe zo Srbska, kde bol zaznamenaný v blízkosti Belehradu v roku 1992. Predpokladá sa, že sa dostal do Európy leteckou dopravou s humanitárnou pomocou v čase vojny v Bosne a Hercegovine zo Spojených štátov amerických, kde bol v tom čase už významne rozšírený. Na Slovensku bol zaznamenaný prvýkrát v roku 1999 v okrese Dunajská Streda, prah ekonomickej škodlivosti prekonal na viacerých miestach Slovenska v roku 2004. Dnes je rozšírený v celej strednej Európe a prenikol aj do Veľkej Británie, Belgicka a Holandska.

Škodlivosť kukuričiara okrem poškodenia šúľkov kukurice je aj v poškodzovaní koreňovej sústavy kukurice pri jej vzchádzaní larvami škodcu. Vývoj vlastne prebieha tak, že samičky, ktoré teraz nalietavajú do porastov kukurice, sa po asi týždňovom žere spária a po ďalšom týždni kladú do pôdy vajíčka. Vajíčka kladie samička postupne asi 20 dní v malých skupinkách až ich počet dosiahne 500-1000. Vajíčka musia prekonať zimnú diapauzu, aby sa z nich na budúcu jar vyliahli larvy. Liahnu sa 6-8 týždňov po zasiatí kukurice. Larvy prekonávajú 3 vývojové obdobia – instary, podobne ako pásavka zemiaková. Do rovnakej čeľade liskavkovité oba druhy patria. Počas vývoja sa larvy kukuričiara živia koreňmi mladej kukurice. Vtedy je jeho nebezpečenstvo mimoriadne veľké, lebo rastliny bez koreňov sa nedokážu udržať vo vzpriamenej polohe a porast poľahne. Po čase, keď sa larvy zakuklia a prestanú žrať, kukurica regeneruje. Ak je dostatok vlahy, vyženie náhradné korene a poľahnutá rastlina sa začne narovnávať, pričom steblo zostáva zdeformované do tvaru tzv. husacieho krku. Takýmto spôsobom nemusia zregenerovať všetky rastliny a tie, ktoré zostanú, sú trvalo poškodené. Na jednej rastline nie je výnimočné nájsť na koreni 50-70 lariev škodcu. Larvy sú biele až žltohnedé, 1,2 až 13 mm dlhé. Škodca má jednu generáciu do roka.

Kukuričiar koreňový teda škodí na kukurici v dvoch etapách: pri vzchádzaní a pri kvitnutí kukurice.

Významným spôsobom eradikácie tohto škodcu je dodržiavanie integrovanej ochrany:

 • nepestovať kukuricu na tej istej ploche po sebe,
 • hlboká orba pomáha rozptýleniu vajíčok v pôde,
 • zastúpenie kukurice v osevnom postupe pod 50 %,
 • pestovať skoré hybridy kukurice, aby kvitli čo najskôr,
 • neprehusťovať porasty,
 • insekticídne moriť osivo,
 • aplikovať pôdne insekticídy v čase liahnutia lariev,
 • využívať feromónové lapače na zisťovanie početnosti imág v poraste,
 • aplikovať insekticídy proti imágam počas kvitnutia kukurice.

Ak sa nevyhnete pestovaniu kukurice v monokultúre, je potrebné urobiť insekticídne ošetrenie počas vrcholu náletu imág do porastu (Opatrenie ÚKSÚP OOR/1540/2007).

Kritické číslo na ošetrovanie porastov v čase výskytu imág je 3-10 imág na rastlinu v osivovej kukurici a 8-10 imág v ostatnej zrnovej kukurici. Kritické číslo sa zisťuje spočítaním dospelcov na 10 rastlinách v riadku za sebou na 5 miestach v poraste.

Povolené sú pyretroidy s kontaktným a požerovým účinkom DECIS EW 50, DELTA EW 50 a FURY 10 EW a nový prípravok PYRINEX SUPREME, ktorý môžete aplikovať 1-x za sezónu.

Upozorňujeme na:

 • nepoužívať tieto prípravky pri teplotách nad 23°C!,
 • nepoužívať v čase letu včiel (prípravky sú zaradené ako Vč 3 – riziko prijateľné pre včely, ale len za dodržania zásady, že včely nie sú na poraste. Po veľkom výpadku kvitnúcich lúčnych porastov na Slovensku z dôvodu kosenia lúk, sa náhradným zdrojom obživy pre včely stala kvitnúca kukurica!).

Pre zisťovanie početnosti imág v porastoch kukurice máme teraz v porastoch vyvesené feromónové lapače, je odporúčané pri zistení viac ako 35 imág za týždeň vysievať v budúcom roku osivo namorené prípravkom PONCHO 600 FS v TM s Peridiam EW 25001 1-x za 4 roky, ktorý je autorizovaný aj na vošky a drôtovce 1-x za 2 roky, prípadne moridlom FORCE ZEA, alebo aplikovať v čase liahnutia lariev, teda 6-8 týždňov po sejbe, pôdne insekticídy FORCE 1,5 G alebo SANTANA (autorizácia aj na drôtovce a dlhánika kukuričného) 1-x za 4 roky vo všetkých druhoch kukurice: na zrno, na siláž aj v cukrovej.

 

Ďalším škodcom, ktorého larvy sú aktívne v tomto období a ktorého početnosť vzrastá v suchých oblastiach pri extrémne vysokých teplotách, je dlhánik kukuričný (Tanymecus dilaticollis). Dospelý chrobák je 6-8 mm dlhý, sivohnedej farby, má krátky nos a lomené tykadlá. Larva je žltohnedá a dorastá do dĺžky 6-9 mm. Prezimuje imágo v pôde v hĺbke 20-40 cm. Koncom apríla a začiatkom mája vylieza z pôdy a migruje. Čím vyššia teplota, tým rýchlejšie sa pohybuje po pôde, denne prejde asi 20 m, lezie iba cez deň. Po úživnom žere na burinách sa imága pária a samičky kladú vajíčka do pôdy v blízkosti kukurice v počte 150 vajíčok jednotlivo alebo v skupinkách od mája do júla. Larvy sa liahnu po dvoch týždňoch a žerú asi 2-3 mesiace. Obžierajú listy kukurice tak, že sú do nich vyhryzené nepravidelné otvory, dokážu obžrať rastliny až po bázu stonky. Kuklia sa v auguste a ešte na jeseň sa vyliahnu imága, ktoré prezimujú. Má jednu generáciu do roka.

Aj tento škodca je najviac rozšírený na juhu Európy a v Stredomorí. U nás zatiaľ neboli zaznamenané významné škody, ale tohtoročné počasie je pre jeho vývoj ideálne. Imága dlhánika požierajú vtáky (vrany, jarabice, bažanty). Jeho výskyt sa zvyšuje na poliach, kde sa pestuje kukurica v monokultúre. Chemické ošetrenie sa odporúča pri počte 3-4 imága na 1 m? na jar. Na Slovensku nemáme na aplikáciu proti imágam autorizovaný žiaden prípravok. Lepšia situácia je v moridlách, kde je autorizované insekticídne moridlo CRUISER 350 FS FORCE ZEA. Zasiahnuť proti larvám môžete použitím pôdneho insekticídu SANTANA, ktorého použitie je rovnaké ako pri kukuričiarovi.

 

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
V Topoľčanoch, 22.7.2013

 

Už to tak vyzerá, že júl bude mimoriadne suchý. A skončí viac ako tropickými horúčavami. Preto aj plesňové choroby nie sú aktuálne, ale iba múčnhatky a niektorí škodcovia. Dnešná signalizácia bude väčšinou už len pripomenutím najdôležitejších ochranných zásahov do konca tejto vegetácie.

 

Zelenina

Pripomíname ochranu proti múčnatke mrkvovej napádajúcu mrkvu a petržlen. Najvhodnejšie sú preventívne opatrenia, a to dodržanie normy výsevku (príliš nepresievať, aby neboli prehustené porasty), neprehnojovanie dusíkom, ničenie burín a včasné jednotenie. Pri chemickej ochrane je povolený iba prípravok Thiovit Jet, ktorý sa používa pri zistení prvých príznakov choroby.

Vlahkomilné plesne sú aktuálne iba v zavlažovaných porastoch. Preto ochrana proti plesni zemiakovej na zemiakoch a rajčiakoch nie je väčšinou potrebná. Pleseň uhorková ako pleseň subtropických oblastí má v zavlažovaných porastoch ideálne podmienky na rozvoj.

Ďalšou chorobou vyžadujúcou vlhké podmienky je septóriová škvrnitosť zeleru. Choroba sa prejavuje tvorbou drobných sivohnedých škvŕn so žltým okrajom. Pri silnom napadnutí celé listy žltnú a odumierajú. Preventívne chorobu obmedzuje dôkladná likvidácia pozberových zvyškov, správne striedanie plodín (opakované pestovanie zeleru na tej istej ploche najskôr po 3 rokoch, radšej aj viac) a výber odolných odrôd. Nakoľko sa choroba prenáša aj osivom, treba na výsev použiť zdravé, prípadne morené osivo. V poľných podmienkach sa ošetruje po zapojení porastu, kedy sa predlžuje čas ovlhčenia listov, ale najčastejšie až po objavení sa prvých príznakov. V súčasnosti je povolený jeden meďnatý prípravok, a to Kuprikol 50.

Taktiež pripomíname ochranu proti moliciam na zelenine, ich výskyty sú stále veľmi vysoké. Kapustovú zeleninu okrem molíc začiatkom augusta vyhľadávajú motýlí škodcovia, ako mora kapustová a mlynárik kapustový. Na malých plochách pomôže proti nim aj mechanický zber húseníc alebo likvidácia nakladených vajíčok. Postrek je najúčinnejší na mladé húsenice. Pri výbere prípravku treba uprednostniť tie, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia húseníc, pretože tieto neničia významného prirodzeného nepriateľa trichogramu hnedú (Trichogramma evanescens), ktorý poškodzuje vajíčka uvedených, ale aj iných druhov motýľov. Proti mlynárikovi je povolený prípravok Biobit XL, ktorý sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc. V neskoršom štádiu mladých húseníc sú povolené prípravky Ceon 5 CS, Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Star Zeon, Lambdol, Pyrinex 25 CS, Spintor, Steward a Vaztak 10 EC, ktoré účinkujú aj proti more kapustovej. Do postrekovej tekutiny treba pridať zmáčadlo Silwet L 77.

 

Vinič

Ochrana viniča sa pomaly blíži ku koncu. Pri poslednom ošetrení sa zvyčajne paušálne vykonáva ochrana proti peronospóre aj múčnatke bez ohľadu na priebeh počasia. Pleseň sivá (botrytída) bude aktuálna až po veľmi výdatných zrážkach v množstve nad 60 mm za týždeň.

 

Ovocné stromy

Pre jablone doterajšie júlové počasie viac praje múčnatke, proti ktorej však kalendárny termín ochrany už skončil. Pre neskoré odrody je v oblastiach s intenzívnejšími zrážkami potrebný jeden z posledných zásahov proti chrastavitosti. V prípade veľmi silných výskytov možno vykonať ošetrenie aj proti roztočom a roztočcom.

 

Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP – OOR
22.7.2013


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood