Príjemcovia štátnej pomoci

Monitorovacie správy o poskytnutej štátnej pomoci

24-11-2017

aktualizované 23. 5. 2019

Por. číslo
Monitorovacia správa štátnej pomoci v roku Celková suma štátnej pomoci (eur)
1. 2004 6 196 331
2. 2005 10 107 386
3. 2006 16 394 877
4. 2007 5 963 306
5. 2008 5 796 146
6. 2009 11 520 364
7. 2010 15 111 392
8. 2011 4 602 477
9. 2012 4 795 259
10. 2013 11 982 608
11. 2014 3 004 648
12. 2015 1 431 614
13. 2016 1 386 036
14. 2017 4 242 556,09
15. 2018 4 378 110,24

 

Graf vývoja štátnej pomoci v jednotlivých rokoch v eur