Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/ uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji

21-08-2015

Číslo schémy: DM – 4/2015

Trvanie schémy: 21.08.2015 - 31.12.2020

Dodatok č. 1 k schéme je účinný od 22.11.2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)