Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/ uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov v znení dodatku č.2 (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

24-07-2015

Číslo schémy: SA.42876

Číslo schémy v znení dodatku č.1: SA.47304

Číslo schémy v znení dodatku č.2: SA.50038

Trvanie schémy: 24.7.2015 do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k schéme je účinný od 15. 12. 2016

Dodatok č. 2 k schéme je účinný od 9. 1. 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)