Facebook Statistics

Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 3

10-06-2015

Číslo schémy: SA.42196

Číslo schémy v znení dodatku č.1: SA.46931

Číslo schémy v znení dodatku č.2: SA.57096 (2020/X)

Číslo schémy v znení dodatku č.3: SA.100509

Trvanie schémy: 07.10.2021 – 30.06.2024

Dodatok č. 1 k schéme je účinný od 22.11.2016

Dodatok č. 2 k schéme je účinný od 06.04.2020

Dodatok č. 3 k schéme je účinný od 07.10.2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood