Poľskú zeleninu vydávali za slovenskú, falšovatelia dostanú pokuty

18-05-2018