Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Potravinový semafor agrorezort aktívne pripravuje

14-12-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) s poslancom NR SR Patrickom Linhartom plne spolupracuje na realizácii Potravinového semafora.

Register potravín pre potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov, kde potravinári dobrovoľne registrujú svoje výrobky. Funguje už od začiatku roka 2022. MPRV SR podniká všetky potrebné kroky na získanie širokej elektronickej potravinárskej databázy, ktorá bude mať zmysel pre spotrebiteľov. S poslancom Linhartom je agrorezort v permanentnom kontakte a postupujeme podľa vopred dohodnutých a odkonzultovaných krokov. Všetky náklady na realizáciu Potravinového semafora financuje MPRV SR z vlastnej rozpočtovej kapitoly a nateraz nečaká na žiadne ďalšie zdroje.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood