Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Potravinový semafor agrorezort aktívne pripravuje

14-12-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) s poslancom NR SR Patrickom Linhartom plne spolupracuje na realizácii Potravinového semafora.

Register potravín pre potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov, kde potravinári dobrovoľne registrujú svoje výrobky. Funguje už od začiatku roka 2022. MPRV SR podniká všetky potrebné kroky na získanie širokej elektronickej potravinárskej databázy, ktorá bude mať zmysel pre spotrebiteľov. S poslancom Linhartom je agrorezort v permanentnom kontakte a postupujeme podľa vopred dohodnutých a odkonzultovaných krokov. Všetky náklady na realizáciu Potravinového semafora financuje MPRV SR z vlastnej rozpočtovej kapitoly a nateraz nečaká na žiadne ďalšie zdroje.