Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kompenzáciou sucha cez chovateľov podporíme konečného spotrebiteľa

26-09-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) trvá na tom, že cielená kompenzácia sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov EUR, prinesie mnohonásobný efekt. Pomôže pestovateľom objemových krmív a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa.

MPRV SR pri príprave kompenzácie vychádzalo z analýzy, podľa ktorej celková úroda obilnín na Slovensku bude napriek suchu vyššia ako vlani, pretože bolo viac osiatych plôch. Hektárové výnosy pšenice sú tak nižšie len o jedno percento a v prípade jačmeňa o 5,5 percenta. Sucho najviac zasiahlo úrodu kukurice a trávy na seno, ktoré sú pre chovateľov počas nadchádzajúcej zimy kľúčové. Chovatelia budú musieť výpadok objemových krmív nahradiť drahšími alternatívami, čo vedie k zvýšeniu nákladov a zníženiu produkcie v živočíšnej výrobe.

,,Živočíšna výroba na Slovensku dlhodobo ťahá za kratší koniec, stavy zvierat nám klesajú a máme jeden z najnižších počtov zvierat na hektár poľnohospodárskej pôdy zo všetkých 27 krajín Európskej únie. Ak by sme nepristúpili k okamžitému zásahu, tohtoročnú zimu by mnohé chovy nemuseli zvládnuť. To je dôvod prečo sme 50 miliónov EUR nasmerovali práve do tohto odvetvia,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Ide o historicky prvý prípad kompenzácie sucha, ktorá sa bude vyplácať ešte v tom istom roku, ako sucho negatívne ovplyvnilo úrodu. 

MPRV SR v tomto roku poskytlo poľnohospodárom a potravinárom pomoc zo štátneho rozpočtu už vo výške 91 393 650 EUR. Spolu s kompenzáciou sucha ide o historicky rekordnú sumu 141 393 650 EUR na pomoc agrosektoru, a to len zo štátnych financií.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood