Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vedenie agrorezortu posilní nový štátny tajomník

21-09-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať druhého štátneho tajomníka. Od 22. septembra sa funkcie ujme Henrich Haščák. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan.

Henrich Haščák (1976) je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Profesionálne sa venoval advokácii, neskôr zastával viaceré riadiace funkcie ako krízový manažér. Naposledy pôsobil na pozícii špecialistu v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood