Aktuality

Pozemkové úpravy pomôžu priniesť poriadok do vlastníckych vzťahov

11-10-2018