Facebook Statistics

Aktuality

Aktuálne výberové konania vo FAO

24-07-2018

MPRV SR dáva do pozornosti aktuálne zverejnenú výzvu na obsadenie dočasných pozícií pre podporných zamestnancov (General Service Positions G1/G2) v rámci Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Bližšie informácie ohľadom kvalifikačných predpokladov a podmienok prijatia, vrátane aplikačného procesu, nájdete na stránke FAO https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=180693&tz=GMT%2B02%3A00. Termín na podanie prihlášky je 15. septembra 2018.

Do pozornosti taktiež dávame zverejnenú výzvu na obsadenie profesionálnej pozície programového koordinátora (P2) v rámci FAO. Bližšie informácie ohľadom kvalifikačných predpokladov a podmienok prijatia na túto pozíciu nájdete na stránke FAO http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC5633.pdf. Termín na podanie prihlášky je 12. augusta 2018.

Bližšie informácie ohľadom ostatných otvorených výberových konaní nájdete na stránke FAO http://www.fao.org/employment/home/en/.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na odbor zahraničnej koordinácie MPRV SR, kontaktná osoba Andreas Fabián, tel. 02 59266 281, e-mail andreas.fabian@land.gov.sk a Zora Weberová, Stála predstaviteľka SR pri FAO, e-mail zora.weberova@mzv.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)




Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood