Facebook Statistics

Aktuality

Výstava výtvarných diel

01-02-2013

Špeciálnu putovnú výstavu výtvarných diel v stredu 30.1.2013  otvoril v priestoroch ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátny tajomník Štefan Adam. Diela pochádzajú z medzinárodnej detskej umeleckej súťaže „Maľujeme farbami zeme“. Výstava je súčasťou cezhraničného slovensko–rakúskeho projektu SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region). Jej cieľom je prispieť k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s pôdou. Výstava je výberom z celkového počtu 35 tisíc diel. Do súťaže sa zapojilo 350 škôl zo Slovenska, Rakúska a Maďarska.

Projekt sa realizuje od novembra 2010 do konca októbra tohto roka. Na projekte SONDAR, ktorý strategicky riadi a spolufinancuje Úrad vlády Dolného Rakúska, sa za slovenskú stranu podieľajú: rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Vodohospodárska výstavba, š.p. a za MPaRV SR - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. V Rakúsku je to združenie BIENE a BOKU Wien – inštitút pre ochranu a výskum pôdy. Slovenskí a dolnorakúski partneri v úzkej spolupráci vyberú a zadokumentujú vzorové príklady zmysluplného zaobchádzania s pôdou vo vybranej lokalite – v obci Záhorská Ves a Angern an der March.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood