Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Seminár “Konopa siata pre Slovensko”

28-11-2013

11. decembra 2013 sa v Piešťanoch vo veľkej zasadačke Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany uskutoční odborný seminár “Konopa siata pre Slovensko”, organizovaný firmou Propaganda Production s.r.o. Rožňava v spolupráci s CVRV - VÚRV Piešťany.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood