Facebook Statistics
Značka Kvality

Situačná a výhľadová správa - Krmivá

27-02-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - KrmiváDňa 27. 02. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Krmivá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, o výrobe, dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe priemyselných krmív a kŕmnych zmesí na Slovensku k 30. 6. 2022. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia krmív a kŕmnych zmesí.

Situačná a výhľadová správa - Olejniny

23-01-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - OlejninyDňa 23.01.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Olejniny. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, situácii na trhu s jednotlivými olejninami a ich podiele na celkovej produkcii olejnín. Uvádza údaje o celkovej ponuke, zahraničnom obchode, cenovom vývoji a spotrebe. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie olejnín spolu, repky, slnečnice, sóje, horčice, maku a ľanu olejného.

Situačná a výhľadová správa - Vinič hroznorodý, hroznové víno

18-01-2023
Foto: Situačná a výhľadová správa - Vinič hroznorodý, hroznové vínoDňa 18. 01. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Vinič hroznorodý, hroznové víno. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, vinohradoch, pestovaní viniča hroznorodého a situácii na trhu s vínom. Uvádza produkciu, zahraničný obchod, ceny, použitie a bilanciu vína. Poskytuje informácie o spotrebe vína a o situácii s vínom vo svete a v EÚ.

Situačná a výhľadová správa - Zemiaky

15-12-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - ZemiakyDňa 15. 12. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Zemiaky. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách zemiakov, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po zemiakoch, cenovom vývoji a zahraničnom obchode v hospodárskom roku 2021-22. Zároveň poskytuje odhad vývoja hlavných bilančných ukazovateľov v roku 2022-23. Súčasťou správy je hmotná bilancia zemiakov.

Situačná a výhľadová správa Ovocie a zelenina

21-11-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa Ovocie a zeleninaDňa 16.11.2022 bola zverejnení situačná a výhľadová správa Ovocia a zelenina. Predkladá aktuálne informácie o regulačnej politike trhu s ovocím a zeleninou. Uvádza údaje o pestovaní ovocia a zeleniny, spotrebe ovocia a zeleniny a o ich ponuke a použití. Súčasťou správy sú ceny výrobcov ovocia a zeleniny a ceny vo veľkoobchodoch. Obsahuje údaje o zahraničnom obchode s ovocím a zeleninou a poskytuje informácie o situácii s ovocím a zeleninou v EÚ a vo svete.

Situačná a výhľadová správa Strukoviny

10-11-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa StrukovinyDňa 10. 11. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Strukoviny. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách jedlých a kŕmnych strukovín, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po strukovinách, cenovom vývoji a zahraničnom obchode. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie strukovín spolu, hrachu siateho (jedlý a kŕmny hrach spolu), šošovice, fazule, kŕmnych a jedlých strukovín. Zároveň poskytuje informácie o výmere a produkcií proteínových plodín v EÚ a hlavných druhov vo svete.

Situačná a výhľadová správa Hydina a vajcia

05-08-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa Hydina a vajciaDňa 5.8.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Hydina a vajcia. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch hydiny, produkcií jatočnej hydiny, hydinového mäsa a hydinových vajec k 31. 12. 2021. Súčasťou správy sú hmotné bilancie ponuky a dopytu po hydinovom mäse a konzumných vajciach s výhľadom bilančných ukazovateľov pre rok 2022 a informácie o situácii s hydinou a vajcami v EÚ.

Situačná a výhľadová správa - Obilniny

19-07-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - ObilninyDňa 19. 7. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Obilniny. Poskytuje analýzu trhu obilnín v Slovenskej republike vrátane bilancií ponuky a dopytu jednotlivých obilnín za rok 2021. Obsahuje údaje o osevných a zberových plochách, priemernej hektárovej úrode, produkcii, stave zásob, spotrebe a zahraničnom obchode. Mapuje vývoj priemerných cien, objem výroby mlynských výrobkov, odbytové ceny mlynárskych a pekárenských výrobkov.

Situačná a výhľadová správa - Kozy

15-07-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - KozyDňa 15.7.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Kozy. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch kôz, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe kozieho mäsa na Slovensku k 31.12.2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia kozieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa - Ovce

15-07-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - OvceDňa 15.7.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Ovce. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch oviec, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe ovčieho mäsa, mlieka a vlny na Slovensku k 31.12.2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia ovčieho mäsa.

Situačná a výhľadová správa - Cukrová repa, cukor

10-06-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - Cukrová repa, cukorSituačná a výhľadová správa bola uverejnená dňa 10.6.2022. Predkladá aktuálne informácie o regulačnej politike trhu s cukrovou repou a cukrom, o pestovaní cukrovej repy, vlastných nákladoch a výnosoch cukrovej repy. Zverejňuje údaje o výrobe cukru, jeho spotrebe, ponuke a použití. Uvádza zahraničný obchod a ceny cukrovej repy a cukru. Poskytuje informácie o situácii s cukrovou repou a cukrom v EÚ a vo svete.

Situačná a výhľadová správa - Mlieko

30-05-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - MliekoDňa 30.05.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve vyrobeného mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov k 31. 12. 2021. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie surového kravského mlieka, prírodných syrov, sušeného odtučneného mlieka a masla.

Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá

30-05-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatáDňa 30.05.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch HD, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe hovädzieho a teľacieho mäsa na Slovensku k 31. 12. 2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia hovädzieho a teľacieho mäsa.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood