Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

29-09-2008

Vážení partneri,

v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať " POZVÁNKU " na jubilejnú medzinárodnú odbornú akciu:
 X. MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A KVALITY POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV
15.-17. október 2008, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, SOREA Hotel Baník ***

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Tento ročník je zvýraznený aktívnou spoluprácou s Ministerstvom zemědelství ČR v oblasti odborných otázok, ale aj skutočnosťou, že Česká republika bude v roku 2009predsedajúcou krajinou v rade EÚ pre potraviny.

Na akcii  spolupracujú:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo zemědelství ČR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Státní veterinární správa ČR
Úrad verejného zdravotníctva SR
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Sme radi, že naše aktivity prispievajú k Vašej informovanosti v potravinársko-poľnohospodárskom odvetví.

Snažíme sa tvoriť akcie, ktoré sú svojím zameraním zaujímavé a ktoré Vám prinesú stále nové informácie.

Komplexnosť našej ponuky spočíva v možnosti spojenia pracovných povinností s oddychom, spestreným širokou škálou doplnkových služieb " wellness&beauty&spa "

Ďakujeme všetkým stálym účastníkom, ale hlavne uvítame aj nových, ktorých dané témy zaujali.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

Prípravný výbor podujatia a
Homzová Eva
garantka podujatia

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood