Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Nitra

03-05-2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, ktoré sa konalo 03. mája 2023 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií sa zúčastnili dvaja uchádzači. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného písomnou formou a pohovorom s uchádzačmi, overila ich schopnosti a odborné znalosti a na základe celkového zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Tibor Kőszeghy, MPH získal spolu 131 bodov z celkového počtu 150 bodov a splnil stanovenú hranicu úspešnosti 70%, Mgr. Juraj Švarc získal spolu 84 bodov z celkového počtu 150 bodov, čím nesplnil stanovenú hranicu úspešnosti 70% a skončil neúspešne. Na základe vyššie uvedených skutočností, výberová komisia určila nasledovné poradie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Nitra a to:

  1. Ing. Tibor Kőszeghy, MPH

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania a určenia poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Tibora Kőszeghyho, MPH do funkcie generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií so sídlom v Nitre.

Linky z verejného vypočutia:

Uchádzač – Ing. Tibor Kőszeghy, MPH: https://fb.watch/ki3HD9ieGH/

Uchádzač – Mgr. Juraj Švarc: https://fb.watch/ki3IMky6ld/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood