Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik

14-11-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 14. novembra 2022.

Na výberové konanie boli pozvaní dvaja uchádzači, zúčastnil sa ho jeden uchádzač a to Ing. Juraj Pénzeš. Druhý uchádzač - Ing. Zdenka Masodiová, MBA sa ospravedlnila a výberového konania sa nezúčastnila. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov. V rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom výberová komisia overila jeho odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik. Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol Ing. Juraj Pénzeš spolu 118 bodov z celkového počtu 125 bodov, čím dosiahol hranicu úspešnosti.

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik za úspešné a určila poradie:

  1. Ing. Juraj Pénzeš

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Juraja Pénzeša za člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood