Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800333 Babiná Zvolen 50,00
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
806447 Breziny Zvolen 48,53
865311 Budička Zvolen 19,61
807125 Budča Zvolen 27,62
807915 Bzovská Lehôtka Zvolen 43,80 *
811190 Dobrá Niva Zvolen 50,00
813371 Dubové Zvolen 50,00
819760 Hronská Breznica Zvolen 17,78
856291 Hájniky Zvolen 51,73
865338 Kašova Lehôtka Zvolen 22,40
827771 Kováčová Zvolen 64,12 *
828157 Kráľová Zvolen 58,08 *
831441 Lažteky Zvolen 37,56 *
831433 Lešť I Zvolen 37,56 *
991911 Lešť II Zvolen 37,56
832057 Lieskovec Zvolen 65,12 *
834131 Lukavica Zvolen 35,01
834181 Lukové Zvolen 51,90 *
836877 Michalková Zvolen 27,34 *
873845 Môťová Zvolen 54,16 *
844527 Ostrá Lúka Zvolen 47,38
843156 Očová Zvolen 37,17
846988 Pliešovce Zvolen 30,37
831450 Podjavorie I Zvolen 37,56 *
991929 Podjavorie II Zvolen 37,56
847780 Podzámčok Zvolen 50,00
856304 Rybáre Zvolen 43,13
854361 Sampor Zvolen 47,72 *
855391 Sielnica Zvolen 31,72
856088 Slatinka Zvolen 48,06 *
854417 Sása Zvolen 48,91
866024 Turová Zvolen 19,68
865346 Tŕnie Zvolen 18,03
867845 Veľká Lúka Zvolen 33,77
831468 Vidov Vrch Zvolen 37,56 *
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
873594 Zolná Zvolen 60,20 *
873705 Zvolen Zvolen 50,04 *
873900 Zvolenská Slatina Zvolen 64,78 *
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood