Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2022

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
800309 Babie Vranov nad Topľou 21,76 *
801640 Banské Vranov nad Topľou 31,57
802662 Benkovce Vranov nad Topľou 49,57
807591 Bystré Vranov nad Topľou 28,28
807974 Cabov Vranov nad Topľou 47,60
810100 Davidov Vranov nad Topľou 33,00
810355 Detrík Vranov nad Topľou 24,43
811025 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou 33,98
815101 Giglovce Vranov nad Topľou 22,19
815144 Girovce Vranov nad Topľou 26,08
815748 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 21,60
816043 Hencovce Vranov nad Topľou 30,66
816094 Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou 28,66
816221 Hlinné Vranov nad Topľou 24,17
816591 Holčíkovce Vranov nad Topľou 21,04
822353 Jasenovce Vranov nad Topľou 22,01
822493 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 34,81
822931 Juskova Voľa Vranov nad Topľou 31,56
823457 Kamenná Poruba Vranov nad Topľou 34,64
824020 Kladzany Vranov nad Topľou 30,21
825794 Komárany Vranov nad Topľou 36,04
829765 Kučín nad Ondavou Vranov nad Topľou 74,42 *
830127 Kvakovce Vranov nad Topľou 47,09
834742 Majerovce Vranov nad Topľou 29,34
834998 Malá Domaša Vranov nad Topľou 49,43
836397 Matiaška Vranov nad Topľou 25,02 *
836591 Medzianky Vranov nad Topľou 35,00
836737 Merník Vranov nad Topľou 30,23
836893 Michalok Vranov nad Topľou 30,05
841072 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou 80,46 *
841099 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 46,61
841145 Nižný Kručov Vranov nad Topľou 37,24
841765 Nová Kelča Vranov nad Topľou 51,70 *
843814 Ondavské Matiašovce Vranov nad Topľou 44,32
845744 Pavlovce Vranov nad Topľou 35,00
845949 Petkovce Vranov nad Topľou 30,22
846091 Petrovce Vranov nad Topľou 19,34
846686 Piskorovce Vranov nad Topľou 20,35
848697 Poša Vranov nad Topľou 90,94 *
850284 Prosačov Vranov nad Topľou 20,78 *
851175 Radvanovce Vranov nad Topľou 35,00
851205 Rafajovce Vranov nad Topľou 20,08
851981 Remeniny Vranov nad Topľou 30,92 *
853381 Rudlov Vranov nad Topľou 15,92
853640 Ruská Voľa Vranov nad Topľou 23,36 *
854301 Sačurov Vranov nad Topľou 38,86
854743 Sedliská Vranov nad Topľou 30,25
854697 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 47,06
855898 Skrabské Vranov nad Topľou 31,74
856495 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 49,76
857271 Soľ Vranov nad Topľou 25,23
864048 Tovarnianska Polianka Vranov nad Topľou 36,64
864030 Tovarné Vranov nad Topľou 37,41
867497 Vavrinec Vranov nad Topľou 35,94
867578 Vechec Vranov nad Topľou 43,19
869767 Vlača Vranov nad Topľou 26,22 *
870315 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 32,69
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 30,10
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 28,50
873471 Zlatník Vranov nad Topľou 29,22
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 19,73
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 35,86
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 42,15
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 29,38
809501 Čičava Vranov nad Topľou 28,63
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 27,52
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 32,32 *
861138 Štefanovce Vranov nad Topľou 36,90
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 49,65


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood